Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK2/WWW/lokiware.info/mff/wakka.php on line 35 Matfiz : Loydova Osmička
Přihlášení:  Heslo:  
Matfiz: LoydovaOsmička ...
Hlavní Stránka | Seznam Stránek | Poslední Změny | Poslední Komentované | Uživatelé | Registrace |

Loydova osmička


Loydova osmička je hlavolam s osmi čverečky v matici 3x3 a jedním prázdným místem. Cílem je uspořádat čtverečky do základní konfigurace (1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, prázdno). Normálně to je Loydova patnáctka, ale princip je stejný. Mimochodem, nevymyslel to Loyd, více třeba na Wikipedii, ten na tom jen vydělal peníze.


Následuje Adamova implementace podle návodu ze cvičení, více v komentářích. Testováno jen ve FreePascalu?. Zkoušel jsem to ve starém TurboPascalu?, ale na ten jsou tam moc velká čísla a nelíbí se mu konstantní parametry, tak jsem se s tím raději dál nepatlal. Neměl by ale být problém to upravit. Možná se na vás bude Borland ještě zlobit za to, že ignorujete návratové hodnoty funkce (CQAddItem() vrací boolean, ale já na to kašlu, protože vím, že je to vždy TRUE), v tom případě to přiřaďte do nějaké odpadní booleovské proměnné.


program LoydovaOsmicka(input, output); { nebo trojka:), 15ka je na nas moc, FPC si moc nerozumi s 64 bity:( }

{
 Pouzivam kruhovou frontu (viz CodeQueue), staci pak radove nizsi pamet (resp. nemusim porad dokola sesypavat).
 Pole indexuju od nuly a prazdne misto mam take oznacene nulou. Jinak je to presne podle navodu ze cviceni.
 Komentare odtud dal a identifikatory jsou anglicky. Pisu tak vzdycky, prijde mi to lepsi nez mixovat jazyky
 a prznit cestinu.
 
 Vsechna cisla mimo 1 a 0 najdete mezi konstantami na zacatku, Side muzete zmenit na 2 a odpovidajicim zpusobem
 dalsi cisla, viz nize.
 
 Procedura PermMove() by mohla byt rychlejsi, to by ale bylo zbytecne, protoze ji pouzivam jen pro rekonstrukci
 tahu pri vypisu reseni. Takhle je aspon srozumitelne (snad) a kratce zapsana.
 
 Program umi jednak resit resitelne konfigurace, jednak vypsat pocet kroku nutnych pro reseni vsech
 konfiguraci. Za povsimnuti stoji, ze algoritmus je v podstate totozny a ze (tim padem) vyreseni netrivialni
 konfigurace trva radove stejne dlouho jako nalezeni poctu kroku pro vsechny konfigurace.
 
 Pokud zvolite druhou moznost, vypisou se take dve konkretni konfigurace, pro ktere je reseni nejdelsi
 (StepsMax=31 kroku), a vypise se i pocet konfiguraci, pro ktere reseni neexistuje, muzete si overit,
 ze je to presne polovina z celkoveho poctu (PermCodeMax+1), coz je spravne. Kazda konfigurace totiz patri
 do prave jedne poloviny konfiguraci, ktere ze sebe navzajem lze ziskat soupanim ctverecku.

}

const  { You change Size to 2 (four is too much:(), if you also change StepsMax to 6 and PermCodeMax to 23. }
  Side      = 3;
  Count      = Side*Side;
  Max       = Count-1;
  NghbrMax    = 3;        { There are up to four neighbors per square. }
  NghbrOffsets : array[0..NghbrMax] of integer = (-Side, 1, Side, -1);
  PermCodeMax   = 362879 {23};   { = fact(Side*Side)-1 }
  CQMax      = 24058;      { Max queue size-1. Empirically determined:) (for 3x3). }
  StepsMax    = 31 {6};      { How many steps needed to solve a config at most. }
  SqEmpty     = 0;
  
type
  SqNumber    = SqEmpty..Max;           { square number }
  Perm      = array[0..Max] of SqNumber;
  PermCode    = longint;
  PermCodeNghbrs = record
    count      : integer;
    codes      : array[0..NghbrMax] of PermCode;
    moves      : array[0..NghbrMax] of SqNumber;
  end;
  CodeQueue    =  record
    buf     : array[0..CQMax] of PermCode;
    head    : integer;             { place for newly added items }
    tail    : integer;             { the "oldest" item }
    isEmpty   : boolean;
  end;
  
function  PermToCode(const p : Perm): PermCode;              forward;
procedure  CodeToPerm(c: PermCode; var p: Perm);              forward;
procedure  CodeGetNeighbors(c: PermCode; var neighbors : PermCodeNghbrs); forward;
function  PermEmptyIndex(const p: Perm) : integer;            forward;
procedure  PermMove(var p: Perm; num : SqNumber);             forward;
procedure  WriteSquarePerm(p: Perm);                    forward;
procedure  ReadSquarePerm(var p: Perm);                  forward;

procedure  CountSteps;                           forward;
procedure  SolveConfig;                          forward;

{ CodeQueue }
procedure  CQMakeEmpty(var buf : CodeQueue);                forward;
function  CQIsFull(const buf : CodeQueue) : boolean;           forward;
function  CQAddItem(var buf : CodeQueue; item : PermCode) : boolean;   forward;
function  CQGetItem(var buf : CodeQueue; var item : PermCode) : boolean; forward;function  PermToCode(const p : Perm): PermCode;
var
  i      : integer;
  j      : integer;
  used    : array[0..Max] of boolean;
  repeatCount : longint;           { How many times in a row the same number appears at a certain position }
  c      : PermCode;
begin
  for i := 0 to Max do
    used[i]   := FALSE;
    
  c    := 0;
  
  repeatCount   := 1;
  for i :=2 to Max do
    repeatCount := repeatCount * i;   
  
  for i := 0 to Max-1 do
  begin
    for j := 0 to p[i]-1 do
    begin
      if not used[j] then
        c  := c + repeatCount;
    end;
    used[p[i]]   := TRUE;
    repeatCount   := repeatCount div (Max-i);
  end;

  PermToCode     := c;
end;


procedure  CodeToPerm(c: PermCode; var p: Perm);
var
  i      : integer;
  j      : integer;
  k      : integer;
  n      : integer;
  used    : array[0..Max] of boolean;
  repeatCount : longint;
begin
  for i := 0 to Max do
    used[i]   := FALSE;

  repeatCount   := 1;
  for i :=2 to Max do
    repeatCount := repeatCount * i;   

  for i := 0 to Max do
  begin
    n      := c div repeatCount;
    c      := c mod repeatCount;
    
    j  := 0;
    k  := 0;
    while j <= n do
    begin
      if not used[k] then
        inc(j);
      inc(k);
    end;
    dec(k);

    p[i]      := k;
    
    if i <> Max then
    begin
      used[k]     := TRUE;
      repeatCount   := repeatCount div (Max-i);
    end;
  end;

end;


function  PermEmptyIndex(const p: Perm) : integer;
var
  i      : integer;
begin
  i        := 0;
  while p[i] <> SqEmpty do
    inc(i);
  PermEmptyIndex := i;
end;


procedure  CodeGetNeighbors(c: PermCode; var neighbors : PermCodeNghbrs);
var
  p      : Perm;
  emptyIdx  : integer;
  nghbrIdx  : integer;
  i      : integer;
begin

  neighbors.count := 0;
  
  CodeToPerm(c, p);
  emptyIdx      := PermEmptyIndex(p);
    
  for i := 0 to NghbrMax do
  begin
    nghbrIdx  := emptyIdx + NghbrOffsets[i];
    if (nghbrIdx>=0) and (nghbrIdx<=Max) and        { within bounds }
      (((nghbrIdx div Side) = (emptyIdx div Side)) or
       ((nghbrIdx mod Side) = (emptyIdx mod Side))    { in the same row or column }
      ) then
    begin
      p[emptyIdx] := p[nghbrIdx];
      p[nghbrIdx] := SqEmpty;
      neighbors.codes[neighbors.count]  := PermToCode(p);
      neighbors.moves[neighbors.count]  := p[emptyIdx];
      inc( neighbors.count );
      p[nghbrIdx] := p[emptyIdx];
      p[emptyIdx] := SqEmpty;
    end;
  end;
  
end;


procedure  PermMove(var p: Perm; num : SqNumber);
var
  emptyIdx  : integer;
  i      : integer;
  n      : PermCodeNghbrs;
begin
  emptyIdx  := PermEmptyIndex(p);
  CodeGetNeighbors(PermToCode(p), n);
  i      := 0;
  repeat
    CodeToPerm(n.codes[i], p);
    inc(i);
  until (p[emptyIdx] = num) ; { or (i = n.count) - just for safety, not needed for valid args }
end;


procedure  WriteSquarePerm(p: Perm);
var
  i  : integer;
  j  : integer;
begin
  for i := 0 to Side-1 do
  begin
    for j := 0 to Side-1 do
    begin
      if p[ i*Side + j ] = SqEmpty then
        write(' _')
      else
        write(' ', p[ i*Side + j ]);            { works well for 1-digit numbers }
    end;
    writeln;
  end;
end;


procedure  ReadSquarePerm(var p: Perm);
var
  i  : integer;
  j  : integer;
begin
  for i := 0 to Side-1 do
  begin
    write(' row ',i, '> ');
    for j := 0 to Side-1 do
      read(p[ i*Side + j ]);
    readln;
  end;
end;


{CodeQueue}

procedure CQMakeEmpty(var buf : CodeQueue);
begin
  buf.head    := 0;
  buf.tail    := 0;
  buf.isEmpty  := TRUE;
end;

function CQIsFull(const buf : CodeQueue) : boolean;
begin
  CQIsFull  := (buf.head = buf.tail) and not buf.isEmpty;
end;

function CQAddItem(var buf : CodeQueue; item : PermCode) : boolean;
begin
  if not CQIsFull(buf) then
  begin
    buf.buf[buf.head] := item;
    buf.head      := (buf.head+1) mod CQMax;
    if buf.isEmpty then
      buf.isEmpty  := FALSE;
    CQAddItem := TRUE;
  end
  else
    CQAddItem := FALSE;
end;

function CQGetItem(var buf : CodeQueue; var item : PermCode) : boolean;
begin
  if not buf.isEmpty then
  begin
    item  := buf.buf[buf.tail];
    buf.tail      := (buf.tail+1) mod CQMax;
    if buf.tail = buf.head then
      buf.isEmpty  := TRUE;
    CQGetItem := TRUE;
  end
  else
    CQGetItem := FALSE;
end;


procedure CountSteps;
var
  neighbors  : PermCodeNghbrs;
  i      : longint;
  p      : Perm;
  c1     : PermCode;
  c      : PermCode;
  queue    : CodeQueue;
  codeSteps  : array[0..PermCodeMax] of -1..StepsMax;
  stepStats  : array[-1..StepsMax] of longint;
begin
  for i := 0 to PermCodeMax do
    codeSteps[i]  := -1;
    
  stepStats[-1]    := PermCodeMax; { target config (0 steps) not included }
  for i := 0 to StepsMax do
    stepStats[i]  := 0;

  { Target config }
  for i:=1 to Max do
    p[i-1] := i;
  p[Max]   := SqEmpty;
  c1 := PermToCode( p );

  CQMakeEmpty(queue);
  CQAddItem(queue, c1);
  codeSteps[c1]  := 0;
  inc(stepStats[0]);
  
  while CQGetItem(queue, c) do
  begin
    CodeGetNeighbors(c, neighbors);
    
    for i:=0 to neighbors.count-1 do
    begin
      if codeSteps[ neighbors.codes[i] ] = -1 then
      begin
        codeSteps[ neighbors.codes[i] ] := codeSteps[c]+1;
        inc( stepStats[ codeSteps[ neighbors.codes[i] ] ] );
        dec( stepStats[-1] );
        if codeSteps[ neighbors.codes[i] ] = StepsMax then
        begin
          writeln(codeSteps[ neighbors.codes[i] ], ' steps:');
          CodeToPerm(neighbors.codes[i], p);
          WriteSquarePerm(p);
        end;
        CQAddItem(queue, neighbors.codes[i]);
      end
    end;
  end;
  
  writeln(stepStats[-1], ' configurations are unsolvable.');
  for i := 0 to StepsMax do
    writeln(stepStats[i], ' configurations are solvable in ', i, ' steps.');
  
end;

procedure  SolveConfig;
var
  neighbors  : PermCodeNghbrs;
  i      : longint;
  p      : Perm;
  c0     : PermCode;
  c1     : PermCode;
  c      : PermCode;
  queue    : CodeQueue;
  codeMoves  : array[0..PermCodeMax] of SqNumber;
begin
for i := 0 to PermCodeMax do
    codeMoves[i] := SqEmpty;
  
  { Initial config }
  writeln('Enter the initial configuration:');
  ReadSquarePerm( p );
  c0 := PermToCode( p );
  writeln;

  { Target config }
  for i:=1 to Max do
    p[i-1] := i;
  p[Max]   := SqEmpty;
  c1 := PermToCode( p );

  CQMakeEmpty(queue);
  CQAddItem(queue, c1);
  
  while CQGetItem(queue, c) and (codeMoves[c0] = SqEmpty) do
  begin
    CodeGetNeighbors(c, neighbors);
    
    for i:=0 to neighbors.count-1 do
    begin
      if codeMoves[ neighbors.codes[i] ] = SqEmpty then
      begin
        codeMoves[ neighbors.codes[i] ] := neighbors.moves[i];
        CQAddItem(queue, neighbors.codes[i]);
      end
    end;
  
  end;
  
  if codeMoves[c0] = SqEmpty then
    writeln('Unsolvable.')
  else
  begin
    writeln('Solution:');
    c  := c0;
    CodeToPerm(c, p);
  
    i := 1;
    repeat
      writeln('#', i, ' Move ', codeMoves[c], ':');
      PermMove(p, codeMoves[c] );
      WriteSquarePerm(p);
      c  := PermToCode(p);
      inc(i);
    until c = c1;
  
  end;
end;


var
  opt : integer;
begin
  writeln('Choose an option (enter one digit):');
  writeln(' [1] Solve a configuration.');
  writeln(' [2] Compute steps needed to solve all configurations.');
  writeln;
  readln(opt);
  if opt = 1 then
    SolveConfig
  else if opt = 2 then
    CountSteps
  else
    writeln('Unknown option.');
end.


 
Na stránce nejsou žádné soubory. [Zobrazit soubory (formulář)]
Komentáře [Skrýt komentáře (formulář)]

len par oprav:
1.) je to Lloydova osmicka, nie Loydova
2.) sused po anglicky je neighboUr


ale inak je to fakt dobre, takze nechcel som ti to neijak prepisovat ;)

-- AndrejChovanec (2007-01-08 22:24:14)

ad 1) Taky mě to zarazilo.. už jsem chtěl Adamovi napsat, ale pak jsem si to šel raději ověřit, a třeba wikipedia na několika místech shodně tvrdí “Sam Lyod” (viz třeba Adamův odkaz nahoře v článku nebo rovnou http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Loyd), tak nevím. Ale já ho taky znal jako Lloyda.

-- MartinZiegler? (2007-01-11 13:30:13)
Andreji, Loyd je, myslim, castejsi varianta toho jmena (aspon v pripade autora toho hlavolamu). Soused je neighbor v US anglictine a neighbour v britske anglictine (obdobne je to u slov colOR, favOR/favORite, harbOR, tumOR). Snad nejsi jeden z tech, kteri tvrdi, ze jedina spravna anglictina je ta ostrovni;).
-- AdamNohejl (2007-01-13 12:16:38)
ok, dik za vysvetlenie
-- AndrejChovanec (2007-01-13 14:27:38)