Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK2/WWW/lokiware.info/mff/wakka.php on line 35 Matfiz : Matematická Analýza / Zkouška ZS 2007 - 8 / Požadavky
Přihlášení:  Heslo:  
Hlavní Stránka | Seznam Stránek | Poslední Změny | Poslední Komentované | Uživatelé | Registrace |

Informace o zkoušce z Matematické analýzy III (MAI056), ZS 2007/08


Verze pro tisk: file:maiiizkouska.pdf


Zdroj: http://kam.mff.cuni.cz/~klazar/zkMAIII07.txt (10. ledna)


Zkoušející: Martin Klazar


Termíny zkoušek: 17.1., 24.1., 31.1., 7.2. a 14.2. Další případné termíny budou vyhlášeny později. Přihlašování na zkoušku a další údaje v SISu.


Na tyto termíny se mohou zapisovat studenti z mé paralelky (kruhy 31–36) a studenti kombinovaného studia. Výjimky jsou možné pouze po dohodě.


Získání zápočtu je nutnou (a prakticky i postačující) podmínkou připuštění ke zkoušce. Bez uděleného zápočtu, zapsaného v SISu,
nebude student ke zkoušce připuštěn. Zápočet uděluje cvičící. Typickou podmínkou pro udělení zápočtu může být účast v zápočtové písemce (+ zisk stanoveného minima bodů).


Zkouška se skládá ze dvou písemek:

(i) 90 min. zápočtová písemka na cvičení v posledním týdnu semestru (nebo později) na prověření početní techniky, se 4 příklady (okruhy: parc. derivace, extrémy funkcí více proměnných, implicitní funkce, dif. rovnice), a 
(ii) 90 min. písemka na zkoušce se 4 příklady na prověření teorie.

U obou písemek není dovoleno používat ani písemné materiály (záznamy z přednášek, učebnice atd.) ani technické pomůcky (laptopy, mobily, kalkulačky atd.), pouze tužku, papír a vlastní hlavu. Výjimky v případě hendikepovaných studentů povoluje zkoušející.


Okruhy příkladů v písemce na zkoušce:

 1. Početní příklad jako v zápočtové písemce
  (okruhy viz výše).
 2. Jedna až dvě otázky z okruhů A níže (základní pojmy a definice).
 3. Jedna otázka z okruhů B níže (věty a výsledky bez důkazů).
 4. Jedna otázka z okruhů C níže (věty s důkazy).

Příklady 2 a 3 budou obsahovat doplňující otázky ověřující porozumění danému pojmu či definici či větě. Nepůjde jen o prosté vypsání definice na papír.


Hodnocení zkoušky


Písemka na cvičení: maximálně 16 bodů (zpravidla 4 body za příklad).
Písemka na zkoušce: maximálně 24 bodů (zpravidla 6 bodů za příklad).
Celkem lze tedy získat z obou písemek maximálně 40 bodů.


0 -19 bodů = «neprospěl(a)"
20–26 bodů = «dobře»
27–33 bodů = «velmi dobře»
34–40 bodů = «výborně».

Výsledky budou oznámeny po opravení písemek, zpravidla týž den v odpoledních nebo večerních nebo nočních hodinách.


V nerozhodných a sporných případech může zkoušející položit doplňující ústní otázku.


Okruhy otázek pro zkouškovou písemku

A (základní pojmy a definice)

Kapitola 1

 1. Definujte pojmy: metrický prostor, otevřená a uzavřená množina, otevřená koule, hraniční bod množiny.
 2. Definujte spojitost zobrazení mezi metr. prostory a pojem homeomorfismu.
 3. Podejte obě definice kompaktního metr. prostoru, resp. kompaktní množiny v metr. prostoru.
 4. Definujte úplný metr. prostor a kontrahující zobrazení mezi metr. prostory.
 5. Definujte normovaný prostor a prostor se skalárním součinem.
 6. Definujte pojem parciální derivace a diferenciálu funkce více proměnných.
 7. Definujte Jacobiho matici zobrazení a Hessovu matici funkce více proměnných.
 8. Napište definici vícerozměrného Riemannova integrálu přes box v Rn a přes obecnou podmnožinu Rn.
 9. Vysvětlete, co to znamená, že funkce f(x,y) splňuje na nějaké množině lokálně Lipchitzovu podmínku vzhledem k proměnné y.
 10. Definujte fundamentální systém řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu.
 11. Popište komplexní a reálný fundamentální systém řešení (FSŘ) lin. dif. rovnice řádu n s konst. koeficienty.

B (věty a výsledky bez důkazů)

 1. Uveďte vlastnosti otevřených a uzavřených množin v metr. prostoru a topologickou charakterizaci spojitosti zobrazení mezi metr. prostory (T.1.1-T.1.3).
 2. Uveďte výsledky o kompaktních množinách v metr. prostoru (T.1.4-V.1.8).
 3. Uveďte výsledky o úplných metr. prostorech (T.1.9 a V.1.10).
 4. Uveďte základní vlastnosti parciálních derivací a diferenciálů funkcí více proměnných (T.2.1, T.2.3-T.2.6).
 5. Uveďte základní výsledky o počítání s parciálními derivacemi a diferenciály (T.2.7-T.2.9).
 6. Uveďte výsledky o Taylorově rozvoji a extrémech funkcí více proměnných na otevřené množině (T.2.10 a V.2.11).
 7. Uveďte výsledky o funkcích definovaných implicitně a vázaných extrémech funkcí více proměnných (V.2.12-D.2.14).
 8. Uveďte a vysvětlete Fubiniovu větu pro vícerozměrný Riemannův integrál (viz náhradní text k 8. přednášce).
 9. Uveďte věty zaručující existenci řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav (V.3.1-V.3.3).
 10. Popište postup řešení lineární difer. rovnice 1. řádu a difer. rovnice 1. řádu se separovanými proměnnými.
 11. Popište teorii soustav lineárních difer. rovnic (T.3.4-V.3.6).

C (věty s důkazy)

 1. Uveďte a dokažte výsledky o otevřených a uzavřených množinách v metr. prostoru. (T.1.1 a T.1.2).
 2. Uveďte a dokažte topologickou charakterizaci spojitosti zobrazení mezi metr. prostory (T.1.3).
 3. Dokažte, že kompaktní množiny v metr. prostoru jsou uzavřené a omezené (T.1.5).
 4. Uveďte a dokažte vlastnosti spojitých funkcí na kompaktních metr. prostorech (V.1.7).
 5. Uveďte a dokažte Banachovu větu o pevném bodu (V.1.10).
 6. Dokažte, že spojitost parciálních derivací implikuje diferencovatelnost (V.2.4).
 7. Uveďte a dokažte větu o diferenciálu složeného zobrazení (V.2.8).
 8. Uveďte a dokažte tvrzení o záměnnosti parc. derivací (T.2.9).
 9. Uveďte a dokažte větu o extrémech funkcí více proměnných na otevřené množině (V.2.11).
 10. Uveďte a dokažte Fubiniovu větu pro vícerozměrný Riemannův integrál (viz náhradní text k 8. přednášce).
 11. Uveďte a dokažte Picardovu větu o řešení difer. rovnice prvního řádu (V.3.2=V.1.11).
 12. Popište prvky komplexního a reálného FSŘ lin. difer. rovnice řádu n s konst. koeficienty a dokažte, že jsou řešením této rovnice (T.3.7).
 13. Popište prvky komplexního FSŘ lin. difer. rovnice řádu n s konst. koeficienty a dokažte, že jsou lineárně nezávislé (V.3.8).

 
Na stránce je jeden soubor. [Zobrazit soubory (formulář)]
Na stránce nejsou žádné komentáře. [Zobrazit komentáře (formulář)]